Протетична стоматология

protetic-in2

Протетичната дентална медицина е дентална специалност насочена към запазването на функцията, комфорта и естетиката на съзъбието при налична загуба на зъбни тъкани, цял зъб или зъби. Концентрира се върху изработването на различни видове конструкции, които заместват загубените тъкани с постигане на максимално висок биологичен, функционален и естетичен резултат. Съществува голямо разнообразие от съвременни материали, които позволяват възстановявания с максимално щадене на оставащите здрави зъбни тъкани. Необходимостта да се заместват изгубените зъби произтича от това, че липсата дори на един зъб в устната кухина води до дисбаланс и прогресиращи нарушения във функцията на дъвкателния апарат.

Протезирането има своите особености в зависимост от степента на обеззъбяване или загуба на твърда зъбна тъкан. Различните видове протезни конструкции могат да се разделят по 2 показателя:

  • спрямо поведението в устата биват снемаеми (такива, които могат да се свалят и изваждат от устата) и неснемаеми (такива, които се залепват (циментират) за налични зъби и импланти и
  • спрямо материала, от който са изработени - пластмасови, метални, метало-керамични, изцяло керамични, циркониеви, цирконий-керамични и др.

Най-разпространените конструкции са зъбните протези, коронките и мостовите конструкции.

1606131027021

Зъбните протези са „изкуствени зъби“, които се поставят в устата на пациента, когато последният има липсващи зъби. Протезата използва заобикалящите меки и твърди тъкани в устата за закрепване. Обичайно протезите са подвижни. От своя страна те могат да бъдат частични и тотални протези. Частичните протези заместват обеззъбени участъци от зъбните редици. Тоталните протези се използват при липса на всички зъби на дадена челюст. Има голямо разнообразие в дизайна на протезите като механизмът на закрепване може да бъде чрез връзки към съществуващите зъби или чрез ‚закопчаване“ към зъбите или имплантите. Зъбни протези могат да се поставят както на горната така и на долната челюст. Материалите варират от обикновена пластмаса до модерни олекотени и силно еластични и комфортни такива (валпласт,т.нар.  биопротези и пр.)

protetika1

Коронките и мостовите конструкции спомагат възстановяване на малък обеззъбен участък като се ползват за закрепване или останалата част от зъба (коронка) и/или съседните зъби (мостове).

Конструкциите се изработват в специализирани медико-техническа лаборатории от зъботехници. Те се монтират върху равномерно изпилени от всички страни зъби. Дълбочината на изпиляване се определя на базата на определени правила, но така че загубата на зъбна тъкан да е сведена до минимум, а оформеното пънче (т. нар. зъбно пънче) да притежава оптимални характеристики за механично задържане на коронката върху себе си..

Материалите, от които се изработват коронките и мостовете са следните:

  • изцяло метал - все по-рядко се изработват такива поради естетически съображения, практически естетика там няма. Понякога се предпочита от пациентите, поради ниската им цена.
  • метал + керамика - има 2 подвида. Първият е така наречения бленд - керамиката се поставя само по най-видимите повърхности - тези от страната на бузите и устните, естетиката значително компрометирана, но като за цената си дава понякога нелоши резултати. Вторият вид е с изцяло облицовка от керамика, тук вече може да се говори за един много добър баланс от добра естетика и добра цена.Последният е най-масовият избор на пациентите
  • изцяло керамика без метал - изключителна естетика,но този метод изисква по специфично изпиляване на зъбното пънче с отнемане на по-голямо количество зъбна тъкан. Недостатъците са значително по-високата цена и чупливостта на коронката е по-голяма.
  • изцяло цирконий - изключителна здравина, много добра естетика, когато цветът на циркония съвпадне с този на зъбите, но в повечето случаи изглежда доста бял и се губи баланса. Този вариант е също доста скъп
  • цирконий + керамика - най-голяма здравина, най-голяма естетика, най-висока цена.
faseti-da-vicni-clinic-postavyane-new

Фасетите представляват тънки керамични пластинки с дебелина от 0.3 до 1 мм, които покриват предната част на зъба. Основното им приложение е за коригиране на естетически несъвършенства на зъбите при максимално щадящо действие (подготовката за поставяне на фасети налага минимално отнемане на здрава зъбна тъкан). Идеално решение са при промяна в цвета, леки изкривявания и ерозия на зъбите.

Съществуват три основни вида фасети:

  • керамични
  • пластмасови
  • фасети без препарация.

Както подсказва името им, фасетите без препарация се поставят, без да е нужно предварително изпиляване. Поради тази причина обаче, те често изглеждат неестествено. Пластмасовите фасети са по-лесно чупливи и съществува риск от промяна на цвета им. Фасетите от пълна керамика изискват минимално изпиляване на зъбния емайл с около половин милиметър с цел сигурно прикрепяне. Техният цвят може да бъде безупречно напаснат към цвета на останалите зъби.

В повечето случаи осем фасети са достатъчни за перфектно изглеждащи фронтални зъби. В зависимост от естетическите потребности на пациента, броят им може да варира от една до десет.