Ендодонтия (кореново лечение)

2
123

Зъбната пулпа е тъкан съставена от нерви, кръвоносни съдове и други тъкани разположени под дентина на зъба. Нейната функция е свързана с растежа на зъба (коронката и корена), а след това осъществява физиологичния отговор на различни дразнители през целия живот. Специалността ендодонтия („ендо“ – вътре, „донтия“ – в зъба) разглежда биологията, физиологията, патологията и лечението на зъбната пулпа.

Ендодонтското лечение, наричано още от стоматолозите „кореново лечение“, е лечение на зъбната пулпа или лечение на кореновата система на зъба.То се налага най-често при възпаление на нерва на зъба /пулпит/ и когато инфекцията излезе извън кореновия канал /периодонтити, кисти/.

Най-честите причини за възпалението или инфекцията на зъба и причина и за последващо ендодонтско лечение са:

  • Зъбният кариес (най-често големи, дълбоки кариеси нелекувани дълго време)
  • Износване на зъба от сменянето на няколко пломби.
  • Изборването, загряването и недостатъчна дезинфекция и хигиена по време на лечението.
  • Травматични инциденти.

За да е успешно лечението, това сложно ендодонтско пространство трябва да бъде изцяло „овладяно“ т.е. да се открият всички коренови канали (нерядко пет-шест и повече на зъб), да се почистят триизмерно и да се запълнят херметически. Ако остане неоткрит и не добре обработен канал възникват усложнения – зъбни грануломи, кисти водещи до големи деструктивни процеси в челюстите и до загуба на зъбите.След почистването и запълването на каналите следва възстановяване на коронарната част от зъба посредством пломба (виж. лечение на кариес) или коронка (виж. протетична стоматология)

Целта на денталния лекар е зъбът да бъде запазен, излекуван и да продължи да изпълнява функциите си.