Хирургия

17

Хирургично лечение се провежда, когато има наличните показания за изпълнението му. Най-често се извършва тогава, когато възможностите на консервативната дентална медицина са изчерпани.

По-леките манипулации могат да се извършат амбулаторно от общопрактикуващ стоматолог. При по-сложни и тежки операции се налага намесата на специалист-хирург.

В повечето случаи хирургичната операция може да се избегне ако пациентът полага правилни грижи за зъбите си и редовно посещава стоматолога за профилактични прегледи.

Хирургичните манипулации варират в голям диапазон: апикална остеотомия, отстраняване на челюстна киста, екстракция (вадене), френулотомия, костна аугментация, поставяне на дентален имплант (имплантат), повдигане на пода на максиларния синус с цел имплантологично лечение, мекотъканни присадки, заболявания на меките тъкани в устната кухина или травми на меките тъкани, отстраняване на абсцеси и флегмони, екзацербирали кисти, челюстни фрактури, пародонтална хирургия, заболявания на малките слюнчени жлези, темпоро-мандибуларната става.

Поради дейността на екипа ни, съставен от общопрактикуващи дентални лекари възможностите ни са ограничени в няколко манипулации: екстракция, инцизии и дренаж и поставяне на импланти.

Нашият екип силно Ви съветва при сериозни хирургични манипулации в никакъв случай да не се доверявате на неквалифициран (всеки различен от орален или лицево-челюстен хирург) персонал за извършванете й!