Зъбни импланти

zubni-implanti-framar
oralnah2

Загубата на един или повече зъби поради някаква причина (вродени, травми, хронично заболяване, тумори) повлиява неблагоприятно на оралното здраве и това води до смущение в храносмилането, фонетиката, естетиката, а всичко това се отразява върху външния вид и психическото състояние на човека.
Най-съвременен и удачен начин за възстановяване на изгубените зъби е поставяне на зъбен имплант.
Думата имплантат произхожда от латинско име „plantum“ и означава „присадка“, която се поставя в челюстните кости по хирургичен път. Той замества изгубени зъби и служи за опора на изкуствени коронки, мостове и други видове зъбни протези.

Класически универсален метод е двуетапното имплантиране с късно натоварване, при който, след като се постави (завинти) импланта в спогиозата на костта (меката кост), се изчаква период от 3-5 месеца (необходим период за остеоинтеграция-вкостяване) на импланта за да може да бъде адекватно натоварван с коронкова или мостова конструкция.

Етапи за лечение:
1-етап: след снемане на анамнеза и интраорален клиничен преглед и рентгенова снимка, под локална анестезия се прави разрез и отпрепарира лигавицата (ламбо) и се поставя (завинтва) в спонгиозната (меката част) на костта и зашива раната.
2-етап: след 4-6 месеца постъпва разкриване на импланта и поставяне на гигиво- формиращ елемент, за да оформи венеца около импланта.
3-етап: след 10-15 дни от втория етап се взема отпечатък за зъботехническа лаборатоя за направата на мостова конструкция над импланта.
4-етап: поставяне на надстойката над импланта и ажустиране на готовата конструкция над импланта и окончателно залепване.